Новини

"ЕЛБИ ПЛЮС" ООД ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗ ЗА ДЕЙНОСТ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА.

ЦПО „Елби Плюс” сформира групи за обучение правоспособност  кранисти – кулa, мостови и козлови, автокранове; подвижни работни площадки. Срок на записване: ПЕРМАНEНТЕН


ЦПО „Елби Плюс” набира ПЕРМАНЕНТНО  курсисти

за индивидуално обучение по професия: Строителен техник, код 582010, специалност: Строителство и архитектура, за учебната 2016/2017 г.. Дистанционна форма на обучение с присъствени консултации. Курсът на обучение приключва с издаване на  Свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация на МОН. Важи в целия ЕС.


ОБУЧЕНИЕ, ВКЛ. БЕЗПЛАТНО С ВАУЧЕРИ ОТ АЗ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ "ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК", АНГЛИЙСКИ (НИВА А1, А2, Б1). ПЕРМАНЕНТНО ЗАПИСВАНЕ!

ЦПО „Елби Плюс” организира вечерни двуседмични курсове за разширяване на компетенциите WORD, EXCEL, Power Point. Приключва с издаване на Удостоверение за професионално обучение на МОМН. 

  • ВАЛИДИРАНЕ на неформално придобити знания, умения и компетентности, придобити в процеса на трудовия опит и стаж и/или самостоятелно учене. Получавате диплома на МОН, като след завършена професионална гимназия, важаща в целия Европейски съюз.
  • Във връзка с новите изисквания на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор (ДВ бр.88, 2014 г.), чл.108, ал.(11)и промяна в сроковете по чл. 108, ал. (2) за извършване на прегледите на надзорни повдигателни съоръжения, очакваме заявленията за преглед от нашите клиенти да бъдат своевременни,тъй като при всяко забавяне сме длъжни да уведомяваме ГД "ИДТН" за изтеклите срокове за извършване на съответния преглед. Оставаме на линия за всякакви запитвания и справки!
  • "ЕЛБИ ПЛЮС" ООД ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗ ЗА ДЕЙНОСТ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ (ЗА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА) ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА. Набираме хора за работа в Австрия в цялата сфера на строителството, както и асистенти на възрастни хора. Изискване: немски език. За повече информация: моб. 0889240134 Стефанова