За нас

ЦПО към "ЕЛБИ - плюс" ООД осигурява първоначално и непрекъснато обучение, осъвременяване и разширяване на професионалните компетенции, усъвършенстване на професионалната квалификация, преквалификация и придобиване на ключови и стратегически компетенции на лица над 16 -годишна възраст.

Нашата цел е да допринесем като обучителна институция за успешната Ви кариерна реализация и развитие в рамките на България и целия Европейски съюз. Ние признаваме Вашия досегашен трудов опит, придобити знания и умения и Ви предлагаме качествено и иновативно професионално обучение.

Извършвали сме квалификационни услуги в целия спектър от строителни професии и правоспособности на над 200 водещи фирми в сферата на строителството и транспорта. Професионално обучение с европейски критерии и методи са преоритет на нашия Център. До момента това се изразява в участието ни в няколко международни програми: Проект “Красива България” и ФАР, ОП „Развитие на човешките ресурси” – Ваучерна система на обучение (процедури: „Аз мога повече”, Компонент 1); ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА 2017 г.; въвеждането на съвременни учебно-технически мултимедийни средства, иновативни методи на преподаване и дистанционна форма на обучение.

Стремим се към създаване на условия за внедряването на критерии за качество на професионалното обучение на Европейската асоциация на институциите за професионално обучение EVBB. Надявамe се да бъдем предпочетени като партньор и от Вас!