Курс за кранисти

Правоспособност: автокранисти

 •  I степен – неограничена

 • II степен – до 16 тона

Необходими документи:

 1. Диплома за завършено образование

 2. Шофьорска книжка

 3. Медицинско за работа (със заключение, че може да работи като кранист)

 4. Снимка    

Кандидатите за първа степен трябва да имат най-малко 2 години от датата на придобиване на втора степен.

Правоспособност "машинист на кулакранове"

 •  I   степен – неограничена

 • II степен   – до 160 тонметра

Необходими документи:

 1. Диплома за завършено образование

 2. Медицинско за работа (със заключение, че може да работи като кранист)

 3. Снимка

Кандидатите за първа степен трябва да имат най-малко 2 години от датата на придобиване на втора степен.

Правоспособност "машинист на мостови и козлови кранове"

 • I   степен – неограничена

 • II степен  – до 40 тона

Необходими документи:

 1. Диплома за завършено образование

 2. Медицинско за работа (със заключение, че може да работи като кранист)

 3. Снимка

Кандидатите за първа степен трябва да имат най-малко 2 години от датата на придобиване на втора степен.