Курс за ПСМ

Курс за придобиване на правоспособност: "Машинист на пътностроителни машини" - багери, валяци, булдозери, товарачни машини, грейдери и др.

Необходими документи:

  • Диплома за завършено образование
  • Лична карта
  • Снимка