Дейности

Придобийте нова професионална квалификация по някоя от изброените по-долу професии, утвърдете се на Вашата настояща месторабота или подобрете шансовете си за реализация на пазара на труда!  Бъдете гъвкави и усвоете няколко професии, за да можете да се справяте при всякакви условия и промени и да израснете във Вашето кариерно развитие!

Като лицензиран Център за професионално обучение, ЦПО към "Елби - Плюс" ООД издава следните квалификационни документи, валидни в България и целия Европейски съюз:

  • Свидетелство за професионална квалификация (обр.3-54 на МОМН)
  • Удостоверение за професионална квалификация по част от професията (обр. 3-37 на МОМН)
  • Свидетелство за правоспособност (обр. 3-114 на МОМН)
  • Свидетелство за правоспособност по заваряване (обр. МОМН)

Предлагаме курсове за професионална квалификация, обучение по част от професията и правоспособности за следните професии и специалности:

Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца-код 7620301; Подпомагане на деца код 7620401; Подпомагане на възрастни код 7620402; Социална работа с деца и семейства в риск код 7620201; Оперативно счетоводство код 3440401; Бизнес-услуги 3450401; Икономика и мениджмънт код 3451204; Бизнес-администрация код 3460101; Административно обслужване код 3460201; Деловодство и архив код 3460301.